Informacje dla rodziców

Fundacja Edukacja dla Przysząoėci – informacja dla rodzica


Harmonogram Czerwiec 2019 – pobierz


Harmonogram Maj 2019 – pobierz 


Harmonogram Kwiecień 2019 – pobierz


Harmonogram Marzec 2019 – pobierz


Harmonogram Luty 2019 – pobierz


Harmonogram Styczeń 2019 – pobierz


Harmonogram Grudzień 2018 – pobierz


Harmonogram Listopad 2018 – pobierz


Harmonogram Wrzesień 2018 – pobierz


Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian dokonywanych w zamierzeniach na dany miesiąc.


1. Kontakt

tel. 61 222 47 82
kom 533 335 429

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek    –    9:00-17:00
Wtorek-Piątek  –   8:00-16:00

2. Organy Przedszkola

Dyrektor Przedszkola
Renata Bukiewicz
r.bukiewicz@familijny.pl
tel. 533337485
Spotkanie z Dyrektorem możliwe w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu


3. Przydział grup na rok 2018/2019:

Piraci

Nauczyciel:Katarzyna Voelkel

Ewa Ligocka

Pomoc nauczyciela: Marianna Nowakowska

Żeglarze

Nauczyciel:mgr Katarzyna Ślatała

mgr Dorota Kasprowicz-Sawińska

Pomoc nauczyciela: Joanna Ciszewicz

Tropiciele

Nauczyciel: mgr Emilia Przywarta

Magdalena Świst

Pomoc nauczyciela: Halina Kapalska

Odkrywcy

Nauczyciel: mgr Aneta Pluta

Magdalena Świst

Pomoc nauczyciela: Marta Pawlaczyk

Podróżnicy

Nauczyciel: mgr Joanna Lesień

Pomoc nauczyciela: Jadwiga Koczorowska


LISTA TYTUŁÓW – KLIKNIJ


Zrzut ekranu 2016-08-16 o 00.11.08
Zrzut ekranu 2016-08-16 o 00.04.33


4. Zasady płatności

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznań z dnia 13 grudnia 2016 r. , od dnia  1 lipca 2017r. ulegają zmianie opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola: 
– od godziny 8.00 do godziny 13.00 – pobyt bezpłatny
– od godziny 6.30 do 7.00 – 1,00zł
– od godziny 7.00 do 8.00 –  1,00zł
– od godziny 13.00 do 14.00 – 1,00zł
– od godziny 14.00 do 15.00 –  1,00 zł
– od godziny 16.00 do 17.00 – 1,00zł

Wpłaty należy uiszczać na konto wskazane na fakturze do 15-ego dnia każdego miesiąca z podaniem numeru faktury oraz imienia i nazwiska dziecka.

Od 1 września 2018 ulegną zmianie stawki za wyżywienie:

I i II śniadanie – 6,00 zł

I,II śniadanie i obiad – 11,00 zł

I,II śniadanie, obiad i podwieczorek – 12,00 zł

Wpłaty należy uiszczać wraz z opłatą za pobyt na konto wskazanie na fakturze z podaniem numeru faktury oraz imienia i nazwiska dziecka.

Za zajęcia dodatkowe:
Wg odrębnej umowy.

Wpłaty należy uiszczać na konto EDP 62 1020 4027 0000 1002 0483 4570 z podaniem nazwy przedszkola Kolumbus, imienia i nazwiska dziecka oraz należy wymienić wszystkie zajęcia których wpłata dotyczy.

Komitet rodzicielski:

W roku 2018/2019 składka wynosi 25zł na miesiąc, a na rok 250 zł. wpłaty prosimy uiszczać na numer konta Rady Rodziców:

66 1050 1520 1000 0091 2886 7422

W tytule przelewu proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka.


1. Posiadanie zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego lub drugiego dziecka w przedszkolu uprawnia rodzica/opiekuna prawnego do 50% ulgi w odpłatności za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

2. Miesięczna wysokość opłat za przedszkole stanowi iloczyn stawki godzinowej dziennej, zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w umowie cywilnoprawnej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

3. Od dnia 1 września 2018  przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu wykraczającym poza godziny pracy przedszkola , rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każda rozpoczętą godzinę w wysokości 100,00zł.


Wyprawka:

– paputki na przebranie (umożliwiające dziecku samodzielne ściągnięcie i zakładanie)
– kubek, pasta, szczoteczka
– 1 opakowanie chusteczek nawilżanych
– 1 kartonik chusteczek higienicznych
– woreczek wraz z ubraniami na przebranie (majtki, skarpetki, rajstopki, spodnie, bluzka z krótkim rękawem, bluzka z długim rękawem – najlepiej po kilka sztuk) wszystko prosimy aby było podpisane
– strój do leżakowania – piżamka
– mała poduszka lub ulubiony jasiek dziecka z poszewką, poszwa na kocyk. Wymiary kocyka :długość 160cm x szerokość 130 cm. Kocyk zapewnia przedszkole.


Polityka Prywatności